Historia Firmy

HISTORIA FIRMY PHU NEJMAN

2012 r.

– wycinka drzew ( topoli ) na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Białymstoku

– usługi porządkowe, interwencyjne usuwanie drzew na terenie placówek oświatowych

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1565 B Poświętne – Gabrysin

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1429 B Grabówka – Ciasne

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1485 B Białystok-Halickie

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1513 B Tryczówka – Rzepniki

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 2303 B przy ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1420 B Wólka Ratowiecka – Klimki

– usługowa wycinka dla firm budowlanych pod cele inwestycyjne (PZD w Białymstoku, Anatex)

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1543 B i nr 1546 B Niewodnica Korycka – Niewodnica Kościelna

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1392 B w Dobrzyniewo Fabryczne

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1392 B Kozińce – Obrubniki – Ponikła – Letniki – Nowe Aleksandrowo – Fasty

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1429 B Grabówka – Zielona – Ciasne – Ogrodniczki

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1535 B Białystok – Kruszewo

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1287 B Chomontowce – Bobrowniki

– wycinka i zrębkowanie  na zlecenie podmiotów prywatnych działek nr 927/4 i 927/8 obr. Ogrodniczki

– wycinka i zrębkowanie  na zlecenie podmiotów prywatnych działek nr 927/4 i 927/8 obr. Ogrodniczki

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1483B Białystok-Juchnowiec Kościelny-Wojszki

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1500B Księżyno – Koplany – Pomigacze – Turośń Kościelna

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1539B Zaczerlany – Zawady – Baciuty

2013 r.

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1970 B Targonie Wity – Targonie Krykuły

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1972 B Maliszewo Perkusy – Maliszewo Łynki

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1969 B Rudniki – Łaś Toczyłowo – Targonie Wity – Zawady

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1974 B Zawady – Konopki – Chlebiotki

– wycinka i zrębkowanie drzew W ILOŚCI 1464 szt. w rejonie drogi powiatowej nr 1383 B Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki (pod cele inwestycyjne II Etap rozbudowy drogi) na podstawie decyzji Starosty Białostockiego AR.7351D-13/2010

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1432 B Zielona – Białystok

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1380 B Złotoria – Siekierki – Tykocin

– wycinka i zrębkowanie drzew przeznaczonych do wyrębu i sprzedaży na terenie obwodu Drogowo – Mostowego Powiatowego Zarządu Dróg w Surażu w 2013 r., w tym wycinka drzew na drogach  i uprzątnięcie gałęzi:

 • nr 1494B Kuchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska
 • nr 1500B Księżyno – Pomigacze – Turośń Kościelna
 • nr 1488B Zabłudów – Biele – Czaczki Wielkie-Suraż
 • nr 1546B Niewodnica Korycka – Niewodnica Kościelna
 • nr 543B Niewodnica Kościelna
 • nr 1521B Łapy – Suraż
 • nr 2352B ul. Żwirki i Wigury w Łapach
 • nr 1521B Łapy – Pluśniaki – Suraż

– wycinka i zrębkowanie drzew przeznaczonych do wyrębu i sprzedaży na terenie obwodu Drogowo – Mostowego Powiatowego Zarządu Dróg w Michałowie w 2013 r., w tym wycinka drzew na drogach i uprzątnięcie gałęzi:

 • nr 1459B Rudnia – Szymki
 • nr 1440B Zabłudów – Michałowo – Gródek
 • nr 1629B Planty – Nowa Wola
 • nr 1489B Żuki – Pasynki
 • nr 1477B Gnieciuki – Sieśki – Ostrówki
 • nr 1489B Zagruszany
 • nr 1487B Skrybicze
 • nr 1448B Podozierany – Gródek
 • nr 1457B Narejki
 • nr 1456B Jałówka – Swisłoczany – Bobrowniki

– wycinka i zrębkowanie drzew przeznaczonych do wyrębu i sprzedaży na terenie Powiatowego Zarządu Dróg obwodu Drogowo – Mostowego w Białymstoku w 2013 r., w tym wycinka drzew na drogach i uprzątnięcie gałęzi:

 • nr 1547B Czaplino – Mińce
 • nr 1535B Białystok – Kruszewo
 • nr 1380B Złotoria – Siekierki – Tykocin
 • nr 1392B Kozińce – Ponikła – Fasty – Nowe Aleksandrowo
 • nr 1385B Nowosiółki

– wycinka topoli z terenów placówek oświatowych

– wycinka i zrębkowanie usługowe (umowa na rok 2013) na terenie gminy Turośń Kościelna na zlecenie Urzędu Gminy. Umowa nr GKS.6131.1.2013

– wycinka i zrębkowanie usługowe na terenie gminy Dobrzyniewo Duże na zlecenie Urzędu Gminy

– wycinka i zrębkowanie topoli  na zlecenie podmiotów prywatnych działek nr 586/5 obr. Zabłudów decyzja RGiGG.6131.242.2012 Burmistrza Zabłudowia

– wycinka i zrębkowanie drzew i zakrzaczeń w rejonie drogi powiatowej nr  1375B Łaziuki – Żuki – Frączki

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr  1470B Folwarki Małe – Zabłudów

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1490B Solniki – Zabłudów

– wycinka i zrębkowanie topoli na zlecenie Burmistrza Suraża umowa z dnia 16.09.2013 r.

– wycinka i zrębkowanie podmiotom prywatnym na terenie działki nr. 179 obr. Kudrycze zgodnie z decyzją RS.I.61110-55/08 starostwa Powiatowego w Białymstoku

– wycinka i zrębkowanie topoli na terenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  ul. Zacisze 8 w Białymstoku

– wycinka i zrębkowanie drzew na zlecenie Poczty Polskiej Pion Infrastruktury na zlecenia PI/MNN/BI/222/28/2013

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1490B Solniki-Zabłudów

– wycinka i zrębkowanie drzew zakrzaczeń, wykonanie trzebieży późnej dla Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na podstawie pozwoleń Urzędu Miejskiego w Białymstoku

– wycinka i zrębkowanie drzew w rejonie drogi powiatowej nr 2303B ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej w związku z jej przebudową

– wycinka i zrębkowanie podmiotom prywatnym na terenie działki nr 1389/1 obrębie Sowlany, samosiewy do 10 lat

– umowa nr 14/2013 na rok 2013 z Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku na wycinkę wraz ze zrębkowaniem krzaków rosnących w pasach dróg powiatowych

– wycinka i zrębkowanie podmiotom prywatnym na terenie działki nr 29/11 obrębie Łękobudy samosiewy do 10 lat (decyzja  Or-III.6131.85.2013 Urząd Gm. Jasionówka)

– wycinka i zrębkowanie dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Bobrownikach – umowa z dnia 05.07.2013 r. decyzja OŚ.6131.632013 wyd. przez Wójta Gminy Gródek

– wycinka i zrębkowanie dla Zaspołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 2 w Białymstoku na podstawie decyzji 1. RŚ.613.1.335.2012 2. RŚ.613.334.2012 3. RŚ.613.1.336.2012 wydanych przez Starostę Powiatu Białostockiego

– wycinka i zrębkowanie dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bacieczki 221 – umowa  2013 r. decyzja DOS-I.6131.288.2013 wyd. przez Prezydent Miasta Białystok

– umowa z Podlaskim Zarządem Dróg nr WZP.2512.168.2013 na zimowe utrzymanie wojewódzkich   dróg nr. 678/682, 676, 681, 659 w roku 2013.

– umowa segregowania, sortowania, koszenia traw i chwastów z poboczy dróg prowadzących i znajdujących się na terenie działalności BCI sp. z o.o. na 2013 r.

– umowa z Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku nr 142/2013 na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2013/2014 na terenie działania gminy Czarna Białostocka

– wycinka i zrębkowanie drzew w rejonie drogi powiatowej nr 1547B Mińce – Trypucie – Tołcze

– wycinka i zrębkowanie drzew na zlecenia firm

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1973B gr. Powiatu – Chlebiotki Nowe

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1543B Choroszcz – Czaplino – Niewodnica Kościelna

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1838B  Strękowa Góra

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1396B Krynice – Obrubniki – Szaciły – Kulikówka

– wycinka i zrębkowanie w rejonie drogi powiatowej nr 1426B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka.

ROK 2014

– umowa z Podlaskim Zarządem Dróg nr WZP.2512.10.2014 na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w 2014 r.

– umowa z Powiatowym Zarządem Dróg nr 20/2014 polegająca na mechanicznym koszeniu traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych na terenie działania: Obwodu Drogowo-Mostowego w Surażu

– aneks nr 1/2014 do umowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku nr 142/2013 na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w roku 2013/2014 na terenie działania gminy Czarna Białostocka

– wycinka i zrębkowanie drzew przeznaczonych do wyrębu i sprzedaży na terenie Powiatowego Zarządu Dróg obwodu Drogowo – Mostowego w Białymstoku w 2014 r., w tym wycinka drzew na drogach i uprzątnięcie gałęzi:

 • nr 1475B Sobolewo – Henrykowo
 • nr 1433B ul. Klasztorna w Supraślu
 • nr 1419B Wólka – Katrynka
 • nr 1522B Choroszcz – Ruszczany

– wycinka i zrębkowanie drzew podmiotom prywatnym na terenie działki nr 394 obr. Suraż zgodnie z decyzją BK.6131.53.2013 Burmistrza Suraża

– wycinka i zrębkowanie drzew samosiewów podmiotom prywatnym na terenie działki nr 104/1 obr. Mińce zgodnie z decyzją G.V.6131.170.2013 Urzędu Miejskiego w Choroszczy

– wycinka i zrębkowanie drzew samosiewów podmiotom prywatnym na terenie działki nr 177/3 i 177/4  obr. Rogowo zgodnie z decyzją Urzędu Miejskiego w Choroszczy

– wycinka i zrębkowanie drzew przeznaczonych do wyrębu i sprzedaży na terenie Powiatowego Zarządu Dróg obwodu Drogowo – Mostowego w Michałowie w 2014 r., w tym wycinka drzew na drogach i uprzątnięcie gałęzi:

 • nr 1481B Ryboły – Pawły
 • nr 1480B Pawły – Dawidowicze
 • nr 1476B Sobolewo – Kuriany
 • nr 1487B Niewodnica Nargilewska – Skrybicze
 • nr 1482B Ciełuszki – Pawły
 • nr 1469B Protasy – Rafałówka
 • nr 1477B Zabłudów – Gnieciuki – Sieśki – Ostrówki
 • nr 1440B Zabłudów – Michałowo – Gródek
 • nr 1433B Królowy Most – Kołodno
 • nr 1449B Mieleszki
 • nr 1473B Zajma
 • nr 1461B Szymki – Zaleszany

– wycinka i zrębkowanie drzew interwencyjne na terenie m. Białystok na zlecenie Starosty Powiatu Białostockiego

– wycinka drzew na terenie Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku

– wycinka i zrębkowanie drzew przeznaczonych do wyrębu i sprzedaży na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1510 B Czerewki

– wycinka i zrębkowanie krzaków w pasie drogi drogi powiatowej nr 1551 B Porosły-Krupniki PZD Białystok

– wycinka drzew z działki nr 895 dla Gminy Zabłudów w obrębie wsi Ryboły

– wycinka i zrębkowanie drzew podmiotom prywatnym na terenie działki nr 104/1  obręb Mińce zgodnie z decyzją  GU.6131.170.2013 Urzędu Miejskiego w Choroszczy

-wycinka i zrębkowanie drzew samosiejek podmiotom prywatnym na terenie działek nr 177/3 i 177/4  w Klepaczach

– wycinka i zrębkowanie drzew podmiotom prywatnym na terenie działki nr 34 przy ul. Elewatorskiej 15  w Białymstoku

– wycinka i zrębkowanie drzew na terenie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej

– wycinka i zrębkowanie drzew podmiotom prywatnym na terenie działek nr 235/7, 235/8, 235/9, 235/10, 235/11 w miejscowości Baciuty Kolonia

– wycinka i zrębkowanie krzaków w pasie drogi drogi powiatowej nr 1535 B Białystok – Choroszcz – Kruszewo PZD Białystok

– wycinka i zrębkowanie krzaków w pasie drogi drogi powiatowej nr 1307 B na odcinku Jezierzysk – Niemczyn

– wycinka i zrębkowanie drzew przeznaczonych do wyrębu i sprzedaży na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej

– wycinka i zrębkowanie drzew przeznaczonych do wyrębu i sprzedaży na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1563 B Poświętne – Zdrody

– wycinka i zrębkowanie krzaków w pasie drogi drogi powiatowej nr 1426 B B Chmielnik – Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka

– wycinka i zrębkowanie krzaków w pasie drogi drogi powiatowej nr 1535 B Konowały – Izbiszcze

– wycinka i zrębkowanie drzew z terenu działek nr: 1069/39, 868/2, 869/5, 862/8, 155/4 należących do Gminy Czarna Białostocka

– wycinka drzewa dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Metalowiec” w Czarnej Białostockiej

– wycinka i zrębkowanie krzaków w pasie drogi drogi powiatowej nr 1539 B Baciuty – Topilec – Zawady, nr 1504 B Markowszczyzna – Turośń Kościelna, nr 1517 na odcinku Turośń Dolna – Suraż

– wycinka z frezowaniem drzew na terenie Zespołu Szkół nr 5 w Białymstoku

– wycinka i zrębkowanie drzew przy ul. Mameda w Białymstoku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

– wycinka i zrębkowanie krzaków w pasie drogi drogi powiatowej, w tym wycinka drzew na drogach i uprzątnięcie gałęzi:

 • nr 1431 B przy ul. 27 lipca w Białymstoku
 • nr 1432 B przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku
 • nr 1553 B Radule
 • nr 1443 B Waliły Stacja – Piłatowszczyzna
 • nr 1518 B na odcinku Turośń Kościelna – Borowskie Gziki
 • nr 1516 B na odcinku Turośń Kościelna – Turośń Dolna
 • nr 1422 B Złota Wieś – Wólka Ratowiecka
 • nr 1975 B Zawady – Cibory Gałeckie
 • nr 1385 B Nowosiólki – Gniła – Nowe Aleksandrowo
 • nr 1390 B Choroszcz-Dzikie
 • nr 1552 B Choroszcz – Ruszczany – Rogowo – Pańki
 • nr 1535 B Białystok – Choroszcz – Kruszewo
 • nr 1536 B Kruszewo

– wycinka krzaków i zadrzewienia podmiotowi prywatnemu na działce o nr 10/2 obręb nr 5 na podstawie decyzji 6131.732.2014  przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku

– wycinka i zrębkowanie drzew  na działce nr 31/17 obręb 31 w Choroszczy na podstawie decyzji 25.613.1.209.2014

– mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy dróg na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Surażu

– Wycinka drzew na działce przy ul. Skorupskiej/Chrobrego w Białymstoku dla przedsiębiorstwa prywatnego

– wycinka i zrębkowanie drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku

– wycinka i zrębowanie drzew z działek nr 1069/39, 1826, 2151, 1826, 8/9 należących do Gminy Czarna Białostocka

– wycinka krzaków i zadrzewienia podmiotowi prywatnemu na działce przy ul. Armii Krajowej w Białymstoku

2015 r.

– wycinka drzew  podmiotowi prywatnemu na działce o nr 1743 obręb Nowodworce gm. Wasilków zgodnie z decyzją BGGN 6136.6.2014

–  wycinka drzew na działce o nr 32/8 obręb 31 Choroszcz na podstawie decyzji RS.613.1.208.2014 dla Spółdzielni Inwalidów Głuchych Sigma

– wygrany przetarg na obkaszanie trawników, poboczy, skarp i rowów w granicach pasa drogowego dróg krajowych województwa podlaskiego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 05.12.2014 r.